Poem logo
Poem logo

đấu cờ

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
Vén tượng hoành xa thiếp khởi cờ
Mời chàng phá trận dám lơ mơ
Ba bề trống giục kèn rung núi
Bốn phía binh reo nước vỡ bờ
Tướng sĩ đồng tâm gìn xã tắc
Quân thần hợp sức luận mưu cơ
Ngày đêm pháo mã so cao thấp
Được mất hơn thua cũng khó ngờ !

July 15, 2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm