Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tác phẩm: Tổng số có 89 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hỏi phỗng đá
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Muốn. Người đâu tên họ là chi ? Hỏi ra trích trích tri tri (1) nực cười. Vắt tay ngoảnh mặt trông đời, cũng toan lo tính sự đời chi đây ? Nói. Thấy lão đá lạ lùng muốn hỏi, cớ sao mà len lỏi đến chi đây ? Hay...

hội tây
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo. Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo ! Bà quan tênh hếch xem bơi trải, thằng bé lom khom ghé hát chèo. Cậy sức, cây đu nhiều chị bám;. Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo. Khen ai khéo vẽ trò vui...

hỏi thăm quan tuần mất cướp
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tôi nghe khẻ cướp nó lèn ông, nó lại lôi ông đến giữa đồng. Lấy của đánh người quân tệ nhỉ! Thân già da cóc có đau không? Bây giờ mới khẽ sầy da trán, ngày trước đi đâu mất mảy lông. Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa. Kẻo...

hỏi thăm quan tuần mất cướp ()
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Tôi nghe kẻ cướp nó lèn ông. Nó lại lôi ông đến giữa đồng. Lấy của đánh người quân tệ nhỉ ! Thân già da cóc có đau không ? Bây giờ mới sẽ sầy da trán. Ngày trước đi đâu mất mảy lông. Thôi cũng đừng nên ki cóp nữa. Kẻo mang...

khai bút
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ình ịch đêm qua trống các làng. Ai ai mà chẳng rước xuân sang. Rượu ngon nhắp giọng đưa vài chén. Bút mới xô tay thử một hàng. Ngoài lũy nhấp nhô cò cụ tổng. Cách ao lẹt đẹt pháo thầy Nhang. Một năm một tuổi, trời cho...

khóc bạn
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta. Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước, vẩn sớm hôm tôi bác cùng nhau. Kính yêu từ trước đến sau:. Trong khi gặp gỡ, khác đâu duyên trời. Cũng có lúc...

khóc vợ
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Nhà chỉn rất nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lưng bó que, sắn váy quai cồng, tất tưởi chân nam chân xiêu, vì tớ đỡ đần trong mọi việc. Bà đi đâu vội mấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành,...

kiều bán mình
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Thằng bán tơ kia giở giói ra, làm cho bận đến cụ Viên già. Muốn êm phải kiện ba trăm lạng. Khéo xếp nên liều một chiếc thoa. Nổi tiếng mượn màu son phấn mụ. Đem thân chuộc lấy tội tình cha. Có tiền việc ấy mà xong nhỉ...

lên lão
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ông chẳng hay ông tuổi đã già, năm lăm ông cũng lão đây mà. Anh em làng xóm xin mời cả, xôi bánh, trâu heo cũng gọi là. Chú Đáo bên làng lên với tớ, ông Từ xóm chợ lại cùng ta. Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ, (1). Có rượu...

lời gái goá
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Chàng chẳng biết gái này gái goá, buồn nằm suông, suông cả áo cơm. Khéo thay cái mụ tá ơm. (1). Đem chàng trẻ tuổi ép làm lứa đôi. Chàng tuổi trẻ chơi bời quên nhọc, gái già này sức vóc được bao? Muốn sao, chiều chẳng...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm