Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tác phẩm: Tổng số có 89 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
anh giả điếc
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Trong thiên hạ có anh giả điếc, khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây! Chẳng ai ngờ "sáng tai họ, điếc tai cày", lối điếc ấy sau này em muốn học. Toạ trung đàm tiếu, nhân như mộc. Dạ lí phan viên, nhĩ tự hầu. (1). Khi vườn...

bạn đến chơi nhà
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Đã bấy lâu nay bác tới nhà, trẻ thì đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;. Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ;. Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không...

bạn đến chơi nhà ( lục bát )
Tác giả: Nguyễn Khuyến & Quốc Hưng Nguyên Cao

Lâu nay bác mới tới nhà. Trẻ thời đi vắng , chợ xa dặm trường. Ao sâu sóng cả cá nhanh. Rào thưa vườn rộng gà khôn khó tìm. Cải cà chửa có để ăn. Bầu vừa rụng rốn , mướp đang hoa vàng. Đầu trầu tiếp khách rỗng rang. Tự mình...

bồ tiên thi ()
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Chú huyện Thanh Liêm khéo giở trò. “Bồ tiên thi” lại lấy vần bồ. Nghênh ngang võng lọng nhờ ông sứ. Ngọng ngẹo văn chương giở giọng ngô. Bồ chứa miệng dân chừng bất cạp. Tiên là ý chú muốn vòi xu ! Từ vàng sao chẳng luôn từ...

bồ tiên thi (1)
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Chú huyện Thanh Liêm khéo giở trò, "Bồ tiên thi" lại lấy vần bồ. Nghênh ngang võng lọng nhờ ông sứ, ngọng nghẹo văn chương giở giọng ngô. Bồ chứa miệng dân chừng bật cạp, tiên (2) là ý chú muốn vòi xu! Từ vàng sao...

bóng đè cô đầu ()
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Bóng người ta nghĩ bóng ta. Bóng ta, ta nghĩ hóa ra bóng người. Tỉnh tinh rồi mới nực cười. Giấc hồ ai khéo vẽ vời cho nên ? Cô đào Sen là người Thi Liễu. Cớ làm sao ỏng ẹo với làng nho ? Bóng đâu mà bóng đè cô. Bỗng thấy...

cảm hứng
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ngày trước cùng lên lạy cửa trời (1). Lâu nay vắng vẻ bặt tăm hơi. Nước non man mác về đâu tá. Bè bạn lơ thơ sót mấy người. Đời loạn đi về như hạc độc. Tuổi già hình bóng tựa mây côi. Đã hay nhờ được hao mòn lắm. Một thí...

cảnh trong nhà
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Bên thần, bên phật, giữa thời ta, thần phật trong lòng há phải xa ? Nhân nghĩa lọ cầu vua Đế Thích. Hiếu trung khôn chúc phật Di Đà. Lầu son phủ tía nhường cho trẻ, nước biếc non xanh bạn với già. Ai hỏi: nào nhà quan...

cáo quan
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình ngất ngưởng ngồi trên, nào lềnh, nào cả, nào bàn ba, tiền làm sao, gạo làm sao, đóng góp làm sao, một năm mười hai tháng thảnh thơi, cái thủ lợn nhìn thầy đà nhẵn mặt. Già...

cáo quan về ở nhà
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ngần ấy năm nay vẫn ở nhà. Nghỉ ta, ta lại chỉ thương ta. Bóng hiên thêm ngán hơi nồng nhỉ. Ngọn gió không nhường tóc bạc a ! Thửa mạ rạch ròi chân xấu tốt. Đấu lương đo đắn tuổi non già. Khi buồn chén rượu say không...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm