Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tác phẩm: Tổng số có 89 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
lời gái góa
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Chàng chẳng biết gái này gái góa. Buồn nằm suông, suông cả áo cơm. Khéo thay cái mụ tá ơm. Đem chàng tuổi trẻ ép làm lứa đôi. Chàng tuổi trẻ chơi bời quên nhọc. Gái già này sức vóc được bao ? Muốn sao, chiều chẳng được...

lời vợ anh phường chèo
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Xóm bên đông có phường chèo trọ. Đương nửa đêm gọi vợ chuyện trò. Rằng: “ Ta thường làm quan to, sao người coi chẳng ra trò trống chi ?”. Vợ giận lắm mắng đi mắng lại:. “ Tuổi đã già sao dại như ri ? Đêm hôm ai chẳng biết...

mạn hứng
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Đô Môn nhất xuất toại qui điền. Bẩn bệnh niên lai độc tự liên. Song nhật ám di hồng ảnh cận. Trúc phong bất nhượng bạch đầu tiên. Bố ương bô lão tri hòa cước. Địch cốc nhân hồi dẫn đấu niên. Thừa hứng chỉ duy tôn tửu...

mẹ mốc
Tác giả: Nguyễn Khuyến

So danh gía ai bằng Mẹ Mốc, ngoài hình hài, gấm vóc cũng thêm ra, tấm hồng nhan đem bôi lấm xoá nhoà, làm thế để cho qua mắt tục. Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc, tâm trung thường thủ tự kiên kim. (1). Nhớ chồng xa muôn...

mừng con dựng được nhà
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Nghĩ ta, ta cũng sướng ru mà. Mừng thấy con ta dựng được nhà. Năm mới lệ thường thêm tuổi một. Cỗ phe ngôi đã chốc bàn ba. Rượu ngon đến bữa nghiêng bầu dốc. Chữ “dại” đầu năm xổ túi ra. Một khóm thủy tiên năm bảy cụm. Xanh...

mừng đốc học hà nam
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ông làm đốc học bấy lâu nay, gần đó mà tôi vẫn chửa hay. Tóc bạc răng long chừng đã cụ, khăn thâm áo thụng cũng ra thầy. Học trò kẻ chợ trầu dăm miếng, khảo khóa ngày xưa quyển một chầy. (1). Bổng lộc như ông không mấy...

mừng đốc học hà nam()
Tác giả: Nguyễn Khuyến

I. Lâu nay không gặp ngỡ xa đàng. Ai biết rằng ra giữ mõ làng. In sáo vẽ cho thằng mặt trắng. Bẻ cò tính lại cái lương vàng. Chuyện đời hãy đắp tai cài trốc. Lộc thánh đừng lừa nạc bỏ xương. Cũng muốn ra chơi, chơi chửa...

mừng ông nghè mới đỗ
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Anh mừng cho chú đỗ ông nghè. Chẳng đỗ thì trời cũng chẳng nghe. Ân tứ dám đâu coi rẻ rúng. Vinh quy ắt hẳn rước tùng xòe. Rượu ngon ả nọ khôn đường tránh. Hoãn đẹp nàng này khó nhẽ che. Hiển quý từ nay đà mới rõ. Rõ từ...

muốn lấy chồng
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Bực gì bằng gái chực phòng không ? Tơ tưởng vì chưng một tấm chồng. Trên gác rồng mây ngao ngán đợi. Bên trời cá nước ngẩn ngơ trông. Mua vui, lắm lúc cười cười gượng. Giả dại, nhiều khi nói nói bông. Mới biết có chồng như...

ngẫu hứng
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Nghĩ đời mà ngán cho đời. Co cóp làm sao được với trời. Chép miệng lớn đầu to cái dại. Phờ râu chịu đấm mất phần xôi. Được thua hơn kém lưng bầu rượu. Hay dở khen chê một trận cười. Dựa gối bên mành toan hóa bướm. Gió thu...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm