Poem logo
Poem logo

chương c - đoạn c5

Tác giả: Đặng Trần Côn
Thí tương khứ nhật tòng đầu số
171. Bất giác hà tiền dĩ tam chú
Tối khổ thị liên niên Tử Tái nhân
Tối khổ thị thiên lý Hoàng Hoa thú
Hoàng Hoa thú thùy vô đường thượng nhân
Tử Tái nhân thùy vô khuê trung phụ
Hữu thân an khả (năng) tạm tương ly
Hữu phụ an năng cửu tương phụ
Quân hữu lão thân mấn như sương
Quan hữu nhi lang (anh nhi) niên thả nhụ
Lão thân hề, ỷ môn
181. Nhi lang (anh nhi) hề, đãi bô
Cung thân xan (thực) hề, thiếp vi nam
Khóa tử (nhi) thư hề, thiếp vi phụ
Cung thân khóa tử thử nhất thân
Thương thiếp tư quân kim kỷ độ
Tư quân tạc nhật (tích niên) hề, dĩ quá
Tư quân kim niên hề, hựu mộ
Quân yêm lưu nhị niên tam niên cánh tứ niên
Thiếp tình hoài bách lũ thiên lũ hoàn vạn lũ
An đắc tại quân biên
191. Tố thiếp trung (lý) trường khổ
(Đặng trần Côn)

----------

Nếu cứ ngày qua đem cộng thử
171. Sen "hà tiền" : ba lần đã nở
Gian nan Tử Tái, mấy năm đóng quân
Khổ cực Hoàng Hoa, ngàn dậm đồn trú
Quân Tử Tái, ai không lão thân
Lính Hoàng Hoa, tất có khuê phụ
Cha mẹ già, lòng nỡ tạm xa ?
Vợ con dại, lòng đành hoài phụ ?
Lão mẫu chàng: tóc bạc tựa sương
Hài nhi chàng: tuổi xanh còn bú
Mẹ già hề, ngóng ai
181. Con trẻ hề, chờ vú
Nuôi lão mẫu hề, thiếp làm trai
Dậy hài nhi hề, thiếp làm bố
Nuôi già dậy trẻ, một thân lo
Thương thiếp xót chàng, bao bận nhớ
Nhớ chàng : năm ngoái hề, đã qua
Mong chàng : năm ni hề, gần đủ
Chàng vắng miết, hai năm ba năm lại bốn năm
Thiếp ôm sầu, trăm mớ ngàn mớ rồi vạn mớ
Sao được ở bên chàng
191. Lòng đau, thiếp bầy tỏ
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm