Poem logo
Poem logo

chương c - đoạn c7 - khổ c71

Tác giả: Đặng Trần Côn
Tích niên âm tín hữu lai thì
Kim niên âm hy tín diệc hy
Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch
211. Văn sương mạn tự chế miên y
Tây phong dục ký vô hồng tiện
Thiên ngoại liên y tuyết vũ thùy
Tuyết hàn y hề hổ trướng
Vũ lãnh y hề lang vi
Hàn lãnh ban ban khổ
Thiên ngoại khả liên y
Cẩm tự đề thi phong cánh triển
Kim tiền vấn bốc tín hoàn nghi
Kỷ độ hoàng hôn thì trùng hiên nhân độc lập
221. Kỷ hồi minh nguyệt dạ đơn chẩm mấn tà khi (độ)
Bất quan đam (trầm) dữ hàm (tinh) hôn hôn nhân tự túy
Bất quan ngu dữ nọa lỗ lỗ (mộng mộng) (võng võng) ý như si
Trâm tà oả đỏa (ủy kế) (ủy kháo) bồng vô nại
Quần thối nhu yêu sấu bất chi
Trú trầm trầm ngọ viện hành như trụy
Tịch tiêu tiêu (quyến quyến) (âm âm) Tương liêm quyển hựu thùy
Liêm ngoại khuy nhật xuất chi đầu vô thước báo
Liêm trung tọa dạ lai tâm sự chỉ đăng tri
Đăng tri nhược vô tri
231. Thiếp bi (tâm) chỉ tự bi
(Đặng trần Côn)

----------

Năm trước tin thơ thỉnh thoảng đi
Tin thơ đều vắng suốt năm ni
Thấy nhạn thư xa mong mãi rứa
211. Nghe sương áo rét dệt hoài chi
Heo may muốn gửi lũ hồng vắng
Tuyết mưa góc biển thấy thương y
Tuyết cóng y hề hổ trướng
Mưa buốt y hề lang vi
Cóng buốt khổ cùng cực
Chân trời thương quá đi
Chữ gấm đề thơ niêm lại mở
Tiền vàng gieo quẻ chắc rồi nghi
Hiên kép hoàng hôn người đứng lẻ loi lắm lúc
221. Gối đơn bóng quế tóc buông rối tít nhiều khi
Không hề đuối đắm mà muội mê như rượu "xỉn"
Chẳng phải ngu lười cứ thờ thẫn tựa tình "si"
Trâm nghiêng tóc xõa luôn bù rối
Quần tuột lưng ong cứ tóp đi
Sân ngọ bước muốn xiêu ngày ảm đạm
Sáo Tương buông rồi cuốn tối đen xì
Không thước báo liếc ngọn cây mong vầng nhật mọc
Có đèn nghe bầy tâm sự đợi bóng đêm đi
Đèn nghe chả hiểu gì
231. Buồn ơi ta chào mi
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm