Poem logo
Poem logo

thu tứ

Tác giả: Bạch Cư Dị
Tịch dương hồng vu thiếu
Tình không bích thắng lam
Thú hình vân bất nhất
Cung thế nguyệt sơ tam
Nhạn tứ lai thiên bắc
Châm sầu mãn thuỷ nam
Tiêu điều thu khí vị
Vị lão dĩ thâm an
Dịch Nghĩa
Ý nghĩ mùa thu
Nắng chiều đỏ rực hơn lửa nung
Bầu trời tạnh ráo biếc xanh hơn màu lam
Mây có dạng thú vật không xác định
Trăng mùng ba hình vành cung
Chim nhạn nhớ về trời bắc
Tiếng chày đá buồn vang sông nam
Khí vị mùa thu thật não nùng
Tuy chưa già mà đã từng trải nhiều.
Dịch Thơ
Nắng xế hồng như lửa
Trời trong biếc mịt mùng
Mây thay hình thú vật
Trăng mới dạng vành cung
Trời bắc nhạn mong nhớ
Sông nam chày não nùng
Màu thu xơ xác thế
Còn trẻ đã lao lung
Lê Nguyễn Lưu dịch

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm