Poem logo
Poem logo

con đã ra đi...

Tác giả: Việt Dương Nhân
Cầu hương linh (con rể) Philippe Macé được siêu thoát

Con đã ra đi... một buổi chiều,
Chiều đông buốt lạnh cảnh đìu hiu
Cô liêu một bóng trong rừng vắng
Con quyết lìa đời buồn thiểu thiu.

Vợ con cho mẹ hay tin ấy,
Mắt mẹ ngập đầy những khói mây.
Hương đèn vội đốt lòng van vái,
Cho hồn con được siêu thoát ngay.

Biết con không nhận cảnh trần nầy
Nên lòng khắc khoải, xác đọa đày
Giờ đây con đã theo ý muốn,
Là giải thoát rồi cõi trần ai!

(Gia-Tự Diệu-Thi, chiều đông 22-01-1999)

Mon enfant, tu t’en es allé...

Tu t’en es allé un soir ...
Un soir glacé de l’hiver, calme et solitaire
Tu es entré dans cette forêt des Verrières
Pour le dernier voyage de ta vie.

Ta femme m’annonça la funeste nouvelle,
Fumées et nuages ont embrouillé mes yeux
Mes prières se sont mêlées à l’encens,
Pour que tu trouves ton port de paix.

Je sais que tu n’es pas fait pour ce monde
Ton âme se cherche sans cesse
Torturant sans arrêt ton corps et ton esprit

Maintenant tu as accompli ton désir,
Désir de quitter cette vie qui t’enchaîne

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm