Poem logo
Poem logo

10 bài – hoa đạo pháp 01

Tác giả: Mặc Giang
1. Hoa Ngũ Giới
2. Hoa Bát Chánh Đạo
3. Hoa Tứ Diệu Đế
4. Hoa Diệu Liên
5. Hoa Thanh Tịnh
6. Hoa Thập Nhị Nhân Duyên
7. Hoa Thập Thiện
8. Hoa Lục Độ
9. Hoa Niệm Phật
10.Hoa Sám Hối

Hoa Ngũ Giới
Tháng 5 – 2008

Hoa Ngũ Giới, nở năm màu sắc thắm
Cho mọi người trên khắp cõi trần gian
Đi đến đâu đều tỏa ánh đạo vàng
Chan từ ái, hòa tin yêu, sự sống

Hoa Ngũ Giới, thuở ban sơ qui ngưỡng
Bước đầu tiên, và là nấc sau cùng
Dù vào ra muôn kiếp đến vô chung
Vẫn không ngại chốn tam đồ bát nạn

Được thân người, tuy rằng thật rất khó
Chỉ cần mang Hoa Ngũ Giới, là được thân người
Mười lần một là mười, trăm lần một hay mười mươi
Hơn đinh đóng cột, không trật mảy may tơ tóc

Hoa Ngũ Giới, quyết nâng niu em nhé
Dễ như chơi, ăn ớt vẫn còn cay
Em biết không, hoa ngũ giới đây này
Em gìn giữ cho trọn đời tươi đẹp

Không sát sanh, là không giết, không tán đồng sự giết
Đã có thân, có mạng, sao không đau
Dù con người, con vật, cũng thế thôi
Lớn hay nhỏ, vẫn mang danh một kiếp

Không trộm cắp, vật chất có gì mà trộm cắp
Ai không nghe, vật chất của ngoài thân
Ngay cái thân, còn gìn giữ không xong
Thì vật chất chỉ là phương tiện sống

Không tà dâm, để làm đẹp chánh hạnh
Sống trong đời, hạnh phúc, ai không mong
Thì tà dâm như bèo bọt trôi sông
Tội tình chi mà nổi chìm sóng gió

Không nói dối, thật dễ, đâu có khó
Đời có sao nói vậy, chẳng ba hoa
Chẳng nói thêm, nói bớt, thêu dệt, chua ngoa
Hoa ái ngữ, nằm trên đầu môi chót lưỡi

Không uống rượu, là không say sưa lúy túy
Không tạc thù lựa nhựa sớm tối lê thê
Gục ngã trong nhà, mà lè nhè không biết đường về
Bất cứ chất men gì, cũng làm mờ trí tuệ

Hoa Ngũ Giới, tức sát, đạo, dâm, vọng, tửu
Một rằng không, mà hai cũng rằng không
Ba rằng không, mà bốn cũng chẳng mong
Năm biến mất, hũ chìm không mở nắp

Hoa Ngũ Giới tặng cuộc đời tươi đẹp
Chuyển con người thành mẫu mực noi gương
Giàu lòng nhân, mở từ ái yêu thương
Mang hạnh phúc, trao tin yêu nhân thế.

Hoa Bát Chánh Đạo
Tháng 5 – 2008

Hoa Bát Chánh Đạo, nở trên đường bát chánh
Toát thanh hương, vượt ba thế, tam đồ
Cỡi chơn không vờn vũ trụ hư vô
Có nghĩa gì Dục giới - Sắc giới - Vô Sắc giới

Chánh kiến, là thấy không hư dối
Chánh tư duy, một nghĩ chẳng sai lầm
Chánh ngữ, một lời nặng ngàn cân
Chánh nghiệp, thân này không tác phạm

Kiến, duy, ngữ, nghiệp : làm nền tảng tiến tới
Chánh mạng, một đời này quyết làm nên
Chánh tinh tấn, đi đi mãi vô cùng
Niệm và Định, không mông lung thất tán

Có khó không, mà chần chừ hứa hẹn
Hèn chi, từ vô thỉ đã trầm luân
Đến hôm nay, còn lần lữa bâng khuâng
Con đường đạo, tuy bằng, song khó dắt

Là chánh đạo, không có con đường tắt
Không nói xuôi, không nói ngược, dọc ngang
Giữa thanh thiên bạch nhựt, thật rõ ràng
Không mê hoặc ỡm ờ ru bóng tối

Hoa Bát Chánh Đạo, muôn đời diệu vợi
Đức từ bi, muôn thuở, ngát thơm hương
Cứu chúng sanh trên sáu nẻo ba đường
Khi tới đích, đều dung thông quy nhất

Hoa Bát Chánh Đạo, em gắn lên mái tóc
Sen tám cánh, chị gắn trên nụ cười
Đường chánh đạo, xin hiến tặng mọi người
Cho đến lúc không còn ai thống khổ.

Hoa Tứ Diệu Đế
Tháng 5 – 2008

Hoa Tứ Diệu Đế bắt đầu vườn Lộc Uyển
Xoay bánh xe chánh pháp, chuyển pháp luân
Độ năm anh em Ông Kiều Trần Như
Dần lan rộng thành Ba rừng Giáo Lý

Đây là khổ, đây là khổ đế
Đó là tập, đó là tập đế
Đây là diệt, đây là diệt đế
Đó là đạo, đó là đạo đế

Khổ là gì, cuộc đời tại sao là biển khổ
Bởi nhiễm ô, huân tập tự xưa nay
Tập càng huân, thì khổ lại càng dày
Như bóng theo hình, như vang theo tiếng

Diệt là gì, cái gì là diệt đế
Đạo là đường, do kẻ quyết lòng đi
Khi đã đi, đừng có móng cầu chi
Đi đến chỗ không đi, sẽ không còn hỏi nữa

Mười phương tam thế, Ba đời Chư Phật, cũng thế
Lục phàm, Tứ Thánh, vốn chẳng khác chi nhau
Khi bắt đầu tu, thì có trước có sau
Nhưng khi chứng ngộ, thì không sau không trước

Hoa Tứ Diệu Đế, không tìm cầu, vướng mắc
Không tam đồ, bát nạn khổ cu ly
Biết nhận chân trước mắt, cứ như thế mà đi
Hoa Tứ Diệu Đế thơm hương đường giải thoát.

Hoa Diệu Liên
Tháng 5 – 2008

Hoa Diệu Liên giữa hằng sa pháp giới
Không nơi nào, không hiện hữu pháp thân
Không nơi nào, không tánh thể toàn chân
Bất luận thượng hạ, đông tây, nam bắc

Hoa Diệu Liên nở giữa đầm lầy nước đọng
Giữa sông sâu, biển cả, ao hồ
Giữa núi rừng, sa mạc, đồng khô
Xuân hạ thu đông, bốn mùa thơm ngát

Hoa Diệu Liên, không giàu nghèo tiểu tiết
Không sang hèn, học vị, quan dân
Diện mục xưa nay, ai cũng có phần
Không thưởng phạt, xin cho, ban phát

Hoa Diệu Liên, chứng đạo ca, gió hát
Ngát hương lành vi diệu bóng từ quang
Thoát lằn ranh giới tuyến, phủ ba ngàn
Ao báu hay Liên Trì, chỉ là ngôn từ tùy thế

Em vốn có một bông hoa chơn thể
Anh vốn có một bông hoa chơn thường
Chị vốn có một bông hoa ngát hương
Đó chính là Hoa Diệu Liên hằng hữu

Đừng tìm kiếm nơi thâm sơn cùng cốc
Đừng kiếm tìm giữa phố thị giàu sang
Chỉ cần trụ tâm, phản kỷ hồi quan
Là đã ngự Đài Diệu Liên vô nhiễm.

Hoa Thanh Tịnh
Tháng 5 – 2008

Hoa Thanh Tịnh mọc trên đầm lầy tam thế
Không nhiễm ô triền phược những vô thường
Không phiêu trầm hôn ám những tang thương
Vẫn an nhiên tỏa thanh hương bát ngát

Hoa Thanh Tịnh vào tam đồ bát nạn
Làm tấm gương vạn hữu rọi chân như
Dẫm phù sinh, lộ chân tướng thật – hư
Trang trải hạnh độ tha reo pháp giới

Hoa Thanh Tịnh vượt không thời ba cõi
Không giảm tăng, cũ mới, trong ngoài
Không biển sông, cát đá, núi đồi
Vô nhiễm trước nhân ngã, kệch thô, vi tế

Hoa Thanh Tịnh hằng châu viên tánh thể
Vốn chơn thường miên viễn tự xưa nay
Bởi phù sinh quên bẵn mất mặt mày
Nên lặn lội tìm bản tâm vô trụ

Hoa Thanh Tịnh ngát hương tòa điều ngự
Tỏa thường lạc ngã tịnh tánh Như Lai
Trùm pháp giới, vốn tịch tịnh, không hai
Không bỉ thử giữa mất còn, sinh diệt

Hoa Thanh Tịnh, rộ Liên Trì, ao báu
Mỗi hành giả đều có sẵn diệu liên
Tùy căn cơ, tạm gọi vàng, đỏ, trắng, xanh
Đưa tất cả chúng sanh, về Lạc Bang pháp giới.

Hoa Thập Nhị Nhân Duyên
Tháng 5 – 2008

Nhân duyên, thập nhị, mười hai
Nhân sinh, vũ trụ, kéo dài vô biên
Mười hai móc xích oan khiên
Đã từ vô thỉ, nối liền vô chung
Vô minh, tự thuở vô cùng
Hành, vi tác tạo, điệp trùng trầm kha
Thức, như tâm ý là nhà
Danh sắc, tên gọi vào ra luân hồi
Lục nhập, cứ thế lên ngôi
Xúc, khơi mộng mị tô bồi lợi danh
Thọ, nhận, thụ hưởng tranh giành
Ái, yêu, nhân ảnh, treo cành tầm không
Thủ, thừa bèo bọt trôi sông
Hữu, không với có, bềnh bồng trôi đi
Sanh, dù bất cứ thân gì
Lão tử, cát bụi, tư nghì hồn ai
Nhân duyên, thập nhị, mười hai
Trầm luân biển khổ miệt mài xưa nay
Chỉ cần một móc, lìa ngay
Mười hai đứt đoạn, tỏ bày nào hơn
Cánh hoa Thập Nhị điểm son
Như trăng mười sáu vuông tròn nhân duyên
Tinh anh nét ngọc tay tiên
Phiêu du cỡi hạc khắp miền tử sinh
Kìa ai đứng đó vương hình
Nhân duyên thập nhị như mình với ta.

Hoa Thập Thiện
Tháng 5 – 2008

Hoa Thập Thiện nở trên đường thiên giới
Hưởng thanh nhàn tiên cảnh chốn thiên thai
Sống lạc an thượng thặng cõi phương đài
Kiếp kiếp thọ cho đến khi phước tận

Hoa Thập Thiện phát sinh từ cội gốc
Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba
Mười nấc thang, ôi là lá là hoa
Ai thực hiện, được người người thương mến

Thân có ba, đi tới bờ tới bến
Không sát đạo dâm, làm cây hạnh tu thân
Mang tin yêu hòa ái cho thế nhân
Không còn những tương tàn, thương đau, đổ nát

Miệng có bốn, là cung đàn ca hát
Vút cao ngần, bốn âm hưởng triệt tiêu
Nói dối, nói ác, thêu dệt, hai chiều
Không động tới, là thanh âm vi diệu

Ý có ba, chính là nguồn căn đồng điệu
Tham sân si, cội gốc để phát sanh
Chặt đứt rồi, không còn một tơ mành
Cả nhơn thiên đều xưng dương tán thán

Hoa Thập Thiện, anh vẫy vùng bốn biển
Chị cưu mang, đem trang trải cho đời
Em tươi cười tô thắm khắp nơi nơi
Cõi trần gian sẽ an lành muôn thuở

Hoa Thập Thiện, xin người người ghi nhớ
Thân có ba, miệng bốn, ý cũng ba
Thì thế nhân không còn thống nỗi ta bà
Nẻo thiên thai vén khung rèm mở cửa.

Hoa Lục Độ
Tháng 5 – 2008

Hoa Lục Độ nở trên đường Bồ Tát
Kết tinh hoa vạn hạnh cứu muôn loài
Dong thuyền từ trên vạn lý trùng khơi
Đưa tất cả chúng sanh về bờ giác

Hoa Lục Độ, trên thượng cầu Phật đạo
Mang hạnh nguyền, dưới hạ hóa chúng sinh
Càng giác tha, càng tự độ chính mình
Hai công hạnh, duyên tròn đầy viên mãn

Bố thí độ, không còn người nhận người cho, mới là bố thí
Trì giới độ, nhiếp luật nghi, thiện pháp, nhiêu ích hữu tình
Nhẫn nhục độ, lửa càng nung, vàng càng sáng lung linh
Ba độ tựu, chuyển thành sen ba cánh

Ba độ nữa, thành lục độ vạn hạnh
Tinh tấn đi, không còn đích sau cùng
Thiền định chuyên, không còn điểm mông lung
Trí tuệ chiếu khắp ba ngàn thế giới

Hoa Lục Độ kết đài sen sáu nẻo
Ngát hương thơm, tỏa diệu lý ba đường
Phủ đức từ, ban pháp nhủ thanh lương
Chúng sanh vô số lượng đều bạn lữ

Hoa Lục Độ gắn châu thân kỳ tú
Trụ tâm như, tròn thể tánh châu viên
Ta bước đi trong diệu hữu vô biên
Reo tiếng hát vô ưu Bồ Tát đạo.

Hoa Niệm Phật
Tháng 5 – 2008

Hoa Niệm Phật nở vườn tâm em nhé
Nở ngày đêm, sáng tối, đủ sáu thời
Nở mọi nơi, dù đi đứng nằm ngồi
Bỏ chữ quên, chỉ còn một chữ nhớ

A Di Đà, gắn liền theo hơi thở
Phật A Di, niệm niệm trên làn môi
Nhớ trong tâm, trong lời nói tiếng cười
Niệm vô niệm, đó là tâm thất tán

Anh niệm tiếng Di Đà trên ghềnh ráng
Chị niệm tiếng Di Đà giữa bờ dâu
Em niệm tiếng Di Đà buổi kinh cầu
Là kết tạo duyên lành sen chín phẩm

Hoa Niệm Phật nở một đời tinh tấn
Một kiếp này xin gìn giữ nâng niu
Thật trong lành và tròn vẹn tin yêu
Ta bà khổ biến thành Tây Phương cảnh

Hoa Niệm Phật ươm trong vườn thể tánh
Chỉ một câu : lục tự Di Đà
Là xa lìa phiền não trần sa
Thoát sinh tử, liễu sanh bờ bỉ ngạn

Hoa Niệm Phật tựu liên trì ao báu
Cùng Bồ Tát bạn hữu kết đài sen
Hởi chúng sanh trên khắp nẻo mọi miền
Hoa Niệm Phật, chắp tay hoa đồng niệm

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật, Nam Mô …

Hoa Sám Hối
Tháng 5 – 2008

Hoa Sám Hối, nở trên cây nghiệp chướng
Ba gốc phần căn cội tự xưa nay
Không sám năng, hối quá, tội càng dày
Sâu thăm thẳm khởi từ thân miệng ý

Hoa Sám Hối, tỏa hương thơm tàm quý
Đời, không biết tàm biết quý, khổ lắm thay
Người, không biết tàm biết quý, oan nghiệt thay
Lương tâm đã dày vò, nghiệp báo tránh đâu thoát

Sao không biết gieo nhân là gặt quả
Sao không lường nghiệp dĩ vốn đeo mang
Khói theo lửa, bóng theo hình, tiếng theo vang
Đã gây tạo, chạy trời, sao khỏi nắng

Mình gây ra thì tự mình phải gánh
Không ai mang, ai gánh thế, được đâu
Dù thân sơ, cũng không thể mong cầu
Đến khi trả, đành khoanh tay đứng ngó

Đừng cho rằng tội lỗi mình không có
Từ xưa nay vốn chồng chất hằng sa
Lại còn gây bao thống nỗi ta bà
“Thiện ác, đáo đầu, chung hữu báo”

Xin chắp tay, nâng đóa Hoa Sám Hối
Tội tâm làm, xin sám hối từ tâm
Sám hối miệng, rồi sám hối đến thân
Ba cửa ngõ sáng ngần trăng mười sáu

Hoa Sám Hối kết liên trì ao báu
Tâm tịnh rồi. tội chướng tất liền tiêu
Một đài sen vút trên đỉnh nguyên siêu
Cao đẹp quá, ôi đài sen mầu nhiệm.

Mặc Giang

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm