Poem logo
Poem logo

si

Tác giả: James Jee
Mê chi một kiếp cuồng si
Quét đi tất cả một khi quay về

Trần đời nhiều lắm chữ si
Si tình si kiếp đường đi tối mò
U mê nên phải co ro
Si mê nên phải buồn xo kiếp người

Chữ tình si thiệt mười mươi
Thiết tha tha thiết làm người đớn đau
Ái ân một tiếng trao nhau
Vòng tình lẩn quẩn làm sao đứt lìa

Sầu bi khóc lóc khi chia
Phân ly khổ não đêm khuya lệ trào
Sao không dứt bỏ cho mau
Tu tâm thanh tịnh gởi trao duyên lành

Ai ơi kiếp sống mong manh
Si mê chi chút công danh bụi mờ
Sống trong cõi tạm bơ vơ
Mê chi một chút tình khờ sầu bi

Đường ngay thẳng lối mà đi
Cửa Phật rộng mở tâm si quay về
Dẫn người qua khỏi bến mê
Qua luôn sóng gió nhiêu khê cõi trần

Hãy mau tích đức tu thân
Hạ Ngươn đã điểm thoát trần lên tiên
Đừng ngập trong cõi triền miên
Trăm năm si mãi như điên như khờ

Thuyền Sen sẽ vượt bến mơ
Đưa người chân thật đến bờ an vui
Không còn mê muội ngược xuôi
Không còn những nỗi buồn vui đời thường

Chỉ còn tiếng kệ tơ vương
Tiếng kinh tu sửa tỏ tường lời răn
Ai ơi sám hối ăn năn
Quy y cùng Phật có căn có nguồn

James Carlos

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm