Poem logo
Poem logo

anh lái đò

Tác giả: Trần Đức Phổ
- Hỡi anh lái chiếc đò ngang
Vui lòng hãy chở tôi sang kia bờ
- Mời cô hãy bước xuống đò
Nếu mà ví có đồng xu trả liền.

- Ví tôi đã sẵn đồng tiền
Lại thêm đôi mắt dịu hiền màu xanh
Cớ sao anh mãi tần ngần
Chở tôi qua nhé, ơi anh lái đò!

- Xin mời hãy bước xuống cho
Tôi chở là bởi ví cô có tiền
Không vì mắt xanh hay đen
Tôi đưa đò, chỉ lấy tiền thôi cô!

July 7, 2019
Thơ dịch

The Ferryman
___by Christina Rossetti (1830-1894)

"Ferry me across the water,
Do, boatman, do."
"If you've a penny in your purse
I'll ferry you."

"I have a penny in my purse,
And my eyes are blue;
So ferry me across the water,
Do, boatman, do!"

"Step into my ferry-boat,
Be they black or blue,
And for the penny in your purse
I'll ferry you."

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm