Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Tế Xương
Tác phẩm: Tổng số có 123 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đạo đức giả
Tác giả: Trần Tế Xương

Hỏi lão đâu ta ? Lão ở Liêm. Trông ra bóng dáng đã hom hem. Lắng tai, non nước nghe chừng nặng (1). Chớp mắt trăng hoa, giả cách nhèm (2). Cũng đã sư mô cùng đứa trẻ (3). Lại còn tấp tểnh với đàn em. Xuân thu ướm hỏi đà...

đất vị hoàng
Tác giả: Trần Tế Xương

Có đất nào như đất ấy không? Phố phường tiếp giáp với bờ sông. Nhà kia lỗi phép con khinh bố. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng. Keo cú người đâu như cứt sắt. Tham lam chuyện thở rặt hơi đồng. Bắc Nam hỏi khắp người bao...

để vợ chơi nhăng
Tác giả: Trần Tế Xương

Thọ kia mày có biết chăng ? (1). Con vợ mày kia xiết nói năng ! Vợ đẹp, của người không giữ được. Chồng ngu, mượn đứa để chơi nhăng. Ra đường đáng giá người trinh thục. Trong dạ sao mà những gió trăng. Mới biết hồng nhan là...

đêm buồn
Tác giả: Trần Tế Xương

Trời không chớp bể với mưa nguồn. Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn. Bối rối tình duyên cơn gió thoảng. Nhạt phèo quang cảnh bóng trăng suông. Khăn khăn, áo áo, thêm rầy chuyện. Bút bút, nghiên nghiên khéo giở tuồng. Ngủ quách sự...

đêm dài
Tác giả: Trần Tế Xương

Chợt giấc trông ra ngỡ sáng lòa. Đêm sao đêm mãi thế ru mà. Lạnh lùng bốn bể, ba phần tuyết. Xao xác năm canh một tiếng gà. Chim chóc hãy còn nương cửa tổ. Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa. Nào ai là kẻ tìm ta đó. Đốt đuốc...

đi hát mất ô
Tác giả: Trần Tế Xương

Đêm qua anh đến chơi đây. Giày chân anh dận, ô tay anh cầm. Rạng ngày sang trống canh năm. Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ. Hỏi ô, ô mất bao giờ, hỏi em, em cứ ưỡm à không thưa. Chỉ e rày gió mai mưa. Lấy gì đi sớm về...

đi thi
Tác giả: Trần Tế Xương

Tấp tễnh người đi tớ cũng đi, cũng lều cũng chõng cũng vào thi. Tiễn chân, Cô mất hai đồng chẵn, sờ bụng, thầy không một chữ gì ! Lộc nước còn mong thêm giải ngạch. Phúc nhà nay được sạch trương qui. Ba kỳ trọn vẹn thêm...

đi thi nói ngông
Tác giả: Trần Tế Xương

Ông trông lên bảng thấy tên ông. Ông tớp rượu vào ông nói ngông. Trên bảng năm ba thầy cử đội (1). Bốn kỳ, mười bảy cái ưu thông (2). Xướng danh tên gọi trên mình tượng. Ăn yến xem ra có thịt công. Cụ xứ có cô con gái...

đổi thi
Tác giả: Trần Tế Xương

Nghe nói khoa này sắp đổi thi Các thầy đồ cố đỗ mau đi ! Dẫu không bia đá còn bia miệng Vứt bút lông đi, giắt bút chì.

đùa bạn ở tù
Tác giả: Trần Tế Xương

Cái cách phong lưu, lọ phải cầu ! Bỗng đâu gặp những chuyện đâu đâu, một ngày hai bữa cơm kề cửa, nửa bước ra đi, lính phải hầu. Trong tỉnh, mấy toà quan biết mặt. Ban công ba chữ gác ngang đầu. (1). Nhà vuông thong...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm