Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Tế Xương
Tác phẩm: Tổng số có 123 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
mừng chủ làm nhà mới
Tác giả: Trần Tế Xương

Ông bà ngày trước có gì đâu. Chú thím ngày nay đã lại giàu. Mới biết trời cho không mấy lúc. Lọ là nuôi cá với trồng cau. Nhà gỗ năm gian lợp lá gồi. Trông dòng sông Vị tựa non Côi. Ðầu nhà khanh khách vào làm tổ. Ngồi thấy...

mừng ông cử lấy vợ kế
Tác giả: Trần Tế Xương

Một sớm ơn vua chiếm bảng vàng. Lam Kiều lối cũ lại lần sang. Câu văn Hán, Tống hay ghê gớm. Quyển truyện Phan Trần thuộc cháo chan. Gỗ tốt nỡ đem trồng cột giậu. Chim khôn sao khéo đậu nhà quan. Làng nho ai lại hơn ông...

mừng ông lang
Tác giả: Trần Tế Xương

Làm thuốc như ông cũng có tài Thực là chăm chỉ lại lanh trai Phen này mồ mã nhà ta phát Thi cử, hai con đỗ cả hai

muốn hóa ra dưa
Tác giả: Trần Tế Xương

Ước gì ta hóa ra dưa Ðể cho người tắm nước mưa chậu đồng Ước gì ta hóa ra hồng Ðể cho người bế người bồng người chơi

năm mới
Tác giả: Trần Tế Xương

Khéo bảo nhau rằng: mới với me. Bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe. Khăn là bác nọ to tày rế (1). Váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Công đức tu hành sư có lộng. Xu hào rủng rỉnh Mán ngồi xe. Phong lưu rất mực ba ngày tết. Kiết cú...

ngày xuân của làng thơ
Tác giả: Trần Tế Xương

Ngày ba tháng tám thấy đâu mà (1). Sao đến đầu xuân lắm thế a ? Ý hẳn thịt xôi lên chặt dạ. Cho nên con tự mới lòi ra ? (2). (1) Ngày ba tháng tám: khi giáp hạt thiếu đói. (2) Con tự: con chữ, đây chỉ chữ nghĩa văn...

nghèo mà vui
Tác giả: Trần Tế Xương

Kể suốt thế ai bằng anh Mán. Trải mùi đời, khôn chán giả làm ngây. Hổ sinh ra lúc thời này. An thân mệnh thế, giấu tay anh hùng. Không danh cho dễ vẫy vùng. Mình không phú quý, mắt không vương hầu. Khi để chỏm, lúc cạo...

nhà nho giả danh
Tác giả: Trần Tế Xương

Hỏi thăm quê quán ở nơi mô ? Không học mà sao cũng gọi "đồ" ? Ý hẳn người yêu mà gọi thế, hay là mẹ đẻ đặt tên cho ? Áo quần đinh đáo trông ra "cậu". Ăn nói nhề nhàng khác giọng ngô. Hỏi mãi mới ra thằng bán...

nhớ bạn phương trời
Tác giả: Trần Tế Xương

Ta nhớ người xa cách núi sông. Người xa xa lắm, nhớ ta không? Sao đang vui vẽ ra buồn bã? Vừa mới quen nhau đã lạ lùng! Khi nhớ nhớ cùng trong mộng tưởng, nỗi riêng riêng cả đến tình chung. Tưong tư lọ phải là mưa...

ông ấm mốc
Tác giả: Trần Tế Xương

Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà. Trước nhà có miếu, có cây đa. Vườn ao đất cát chừng ba mẫu (1). Nứa lá tre pheo đủ một toà. Mới sáu bận sinh đà sáu cậu, trong hai dinh ở, có hai bà. Trông ông mốc thếch như trăng gió...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm