Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Tế Xương
Tác phẩm: Tổng số có 123 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
khóc vợ bạn
Tác giả: Trần Tế Xương

Quả núi Châu Phong mới bắc cầu (1). Thương anh về trước chị về sau ! Tên đề bảng phấn ai không tiếc. Tiếng khóc non xanh vượn cũng sầu. Có mẹ tưởng là vui gượng lại. Không chồng hồ dễ sống chi lâu ! Bắc thang lên hỏi ông...

không học vần tây
Tác giả: Trần Tế Xương

Mợ bảo vần Tây chẳng khó gì ! (1) Cho tiền đi học để chờ thì. Thôi thôi lạy mợ "xanh căng" lạy. (2) Mả tổ tôi không táng bút chì ! (1) Vần Tây : chữ quốc ngữ. (2) Xanh căng : 50 (tiếng Pháp).

làm lẽ
Tác giả: Trần Tế Xương

Cha kiếp sinh ra phận má hồng. Khéo thay một nỗi lấy chung chồng. Mười đêm chị giữ mười đêm cả. Suốt tháng em nằm suốt tháng không. Hầu hạ đã cam phần cát lũy (1). Nhặt khoan con ỏm tiếng Hà Ðông. Ai về nhắn bảo đàn em...

làm lẽ thứ tư
Tác giả: Trần Tế Xương

Những trách có mình tính lẳng lơ. Làm hai chẳng muốn, muốn làm tư ! Say đường buôn bán nên không lãi. Tính chuyện trăng hoa phải mắc lừa. Ấy bởi lầm về anh bợm gốc. Thôi đừng trách lẫn tại ông tơ. Lời này nhắn bảo người son...

lên đồng
Tác giả: Trần Tế Xương

Khen ai khéo vẽ sự lên đồng. Một lúc lên ngay sáu bảy ông. Sát quỷ ông dùng thanh kiếm gỗ. Ra oai bà giắt cái khăn hồng. Cô giương tay ấn tan tành núi. Cậu chỉ ngọn cờ cạn núi sông. Ðồng giỏi, sao đồng không giúp nước. Hay...

lụt năm bính ngọ (1)
Tác giả: Trần Tế Xương

Thử xem một tháng mấy lần mưa. Ruộng hóa ra sông cỏ vật vờ. Bát gạo Ðồng Nai câu chuyện cũ (2). Con thuyền Quý Tỵ nhớ năm xưa (3). Trâu bò buộc cẳng coi buồn nhỉ, tôm tép khoe mình đã sướng chưa ? Nghe nói miền Nam trời...

mai mà tớ hỏng
Tác giả: Trần Tế Xương

Mai mà tớ hỏng tớ đi ngay. Giỗ tết từ đây nhớ lấy ngày (1). Học đã sôi cơm nhưng chửa chin, thi không ăn ớt thế mà cay ! Sách đèn phó mặc đàn con trẻ. Thưng đấu nhờ tay một mẹ mày (2). “Hẩu lố”, “mét xì” thông mọi tiếng...

mẹ vợ với chàng rể
Tác giả: Trần Tế Xương

Ai về nhắn bảo việc này cho :. Nhắn bảo ai rằng việc nhỡ to ! (1). Chép miệng, bà nuôi to cái dại, phờ râu, ông rể ẵm con so ! Cắm sào sâu quá nên thêm khổ, (2). Néo chặt dây vào hoá phải lo. Vẫn biết sống lâu nhiều sự...

mồng hai tết, viếng cô ký
Tác giả: Trần Tế Xương

Cô ký sao mà đã chết ngay ? Ô hay, trời chẳng nể ông Tây ! Gái tơ đi lấy làm hai họ, năm mới vừa sang được một ngày. Hàng phố khóc bằng câu đối đỏ. Ông chồng thương đến cái xe tay ! Gớm ghê cho những cô con gái, mà vẫn...

một nén hương tâm
Tác giả: Trần Tế Xương

Im im thâu đêm lại tháng ngày. Bệnh đâu có bệnh lạ lùng thay ! Thuốc thang nghĩ lại chua mà đắng. Ðường mật xem ra ngọt hóa cay. Lắm bệnh bạn bè lui lại ít. Nặng lòng họ mạc hỏi han đầy. Chỉ bền một nén hương tâm...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm