Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Tế Xương
Tác phẩm: Tổng số có 123 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
ông cò
Tác giả: Trần Tế Xương

Hà Nam, danh giá nhất ông cò. Trông thấy ai ai chẳng dám ho. Hỏi mái trống toang đành chịu dột. Tám giờ chuông đánh phải nằm co. Người quên mất thẻ âu trời cãi. Chó chạy ra đường có chủ lo. Ngớ ngẩn đi xia, may vớ...

ông cử ba (1)
Tác giả: Trần Tế Xương

Cửa Vũ ba nghìn sóng nhảy qua. Ai ngờ mũ áo đến ba ba ! Ðầu như lươn đất mà không lấm. Thân tựa xà hang cũng ngó ra. Dưới nước chẳng ưa, ưa trên cạn. Ðất sét không ăn, ăn thịt gà. Tuy rằng cổ rụt mà không ngỏng, hễ cắn ai...

ông cử nhu
Tác giả: Trần Tế Xương

Sơ khảo khoa này bác cử Nhu Thực là vừa dốt lại vừa ngu Văn chương nào phải là đơn thuốc Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu

ông cử thứ năm
Tác giả: Trần Tế Xương

Ông cử thứ năm, con cái ai ? (1). Học trò quan đốc Tả Thanh Oai. Nghe tin, cụ cố cười ha hả. Vứt cả dao cầu xuống ruộng khoai ! Thứ năm, ông cử ai làm nổi, học trò quan đốc tỉnh Hà Nội ? Nghe tin, bà cố cười khì khì...

ông hàn bị vợ dọa bỏ
Tác giả: Trần Tế Xương

Ông đã ơn vua một chữ Hàn. Nay lành mai vỡ khéo đa đoan. Ðược thua hai ngả ba câu chuyện. Khôn dại trăm năm một tiếng đàn. Chim chuột sau này nên gắng sức. Lợn gà thuở ấy đã nên oan. Có ai lành thủng ông không biết. Còn phải...

ông lão
Tác giả: Trần Tế Xương

Ông Lão ngày xưa tính thực hiền. Bảy ba vui thú cảnh điền viên. Sách đèn học tập năm Minh Mệnh. Áo mũ ăn ngồi xã Vị Xuyên. Giá phỏng có thi may cũng đỗ, thôi thì không lụy thế là tiên. Ðầu râu tóc bạc như mua được. Thầy bá...

ông tiến sĩ mới
Tác giả: Trần Tế Xương

Tiến sĩ khoa này đỗ mấy người? Xem chừng hay chữ có ông thôi! Nghe văn mà gớm cho văn nhỉ Cờ biển vua ban cũng lạ đời!

phố hàng song
Tác giả: Trần Tế Xương

Ở phố Hàng Song thật lắm quan, (1). Thành thì đen kịt, đốc thì lang (2). Chồng chung vợ chạ, kìa cô Bố. Đậu lạy quan xin, nọ chú Hàn. (1) Thuộc Nam Định, nối liền với phố Hàng Nâu Tú Xương ở. (2) Thành: viên...

phòng không
Tác giả: Trần Tế Xương

Em giận thân em mãi chửa chồng. Ngày năm bảy mối tối nằm không. Thiếu gì chốn ấy xêu trầu vỏ. Mà lại nơi kia giấm cốm hồng. “Hẩu lố” khách đà ba bảy chú. “Mét xì” Tây cũng bốn năm ông. Ép dầu ép mỡ duyên ai ép. Có mắn may ra...

phú hỏng khoa canh tý
Tác giả: Trần Tế Xương

Đau quá đòn hằn;. Rát hơn lửa bỏng. Hổ bút hổ nghiên;. Tủi lều tủi chõng. Nghĩ đến chữ "lương nhân đắc ý" (1) thêm nỗi thẹn thùng;. Ngắm đến câu "quyển thổ trùng lai" (2) nói ra ngập ngọng. Thế mới biết học tài thi...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm