Poem logo
Poem logo

đừng tìm về quá khứ

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Đừng tìm về quá khứ,
hãy sống cùng Chân như
để thường giúp muôn loài
vượt thoát vòng sinh tử.

Đừng tưởng tới tương lai,
hãy sống tròn thư thái
để thường giúp muôn loài
vui sống tròn tự tại.

Quá khứ đã không còn,
xin đừng buồn, héo hon,
nuối tiếc và than thở,
hãy giữ vững lòng son.

Tương lai thì chưa tới,
đừng mong cầu, chờ đợi,
hãy vui sống trọn vẹn
đời hồn-nhiên, tuyệt vời.

Hãy quán chiếu sự sống
luôn nhiệm mầu, linh động
trong giờ phút hiện tại,
đừng mãi lo mơ mộng.

Kẻ thức giả an trú
vững chãi và vô ưu
để luôn sống tuyệt vời
như các Bậc Chân tu.

Phải tinh tiến hôm nay,
thường tu học đêm ngày
để cho niềm hạnh-phúc
muôn thuở mãi tràn đầy.

Kẻo ngày mai không kịp,
xin đừng bỏ bao dịp
niệm Phật và hành Thiền
để sống tròn lịch thiệp.

Cái chết đến bất ngờ,
Thần Chết không chần chờ,
thường đến lấy viá đi,
không hò hẹn ngày giờ.

Chỉ những Bậc đắc đạo
có thần thông nhiệm mầu,
thường vui sống tự tại
và trọn vẹn thanh cao.

Không thể nào mặc cả
vì Thần Chết không tha,
thường lấy vía đem đi,
không phân biệt trẻ, già.

Chỉ những vị Bồ Tát
luôn sống tròn tươi mát
nên thường giúp muôn loài
luôn sống tròn an lạc.

Người biết sống một mình
như một đóa sen xinh
luôn sống trọn tuyệt vời
trong Nguồn sống hiển linh.

Nguyện Từ Phụ Di Đà
luôn hộ niệm tất cả
và thường giúp muôn loài
luôn sống trọn an hòa.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn loài vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm