Poem logo
Poem logo

* thơ chính vận *

🍓💖THƠ CHÍNH VẬN💖🍓
{ Dành riêng cho thi hữu vào sân chơi, nối vần cùng TìnhThơ XuyênlụcĐiạ .}

Lời thơ lục bát mỹ miều
Chính vần làn điệu thật phiêu mây ngàn
Tả đời tương ngộ họp tan
Xuân tươi nắng ấm thu tàn lá rơi
*
Chữ mình quốc ngữ nên lời
Đâu cần thông vận làm rơi điệu đà !
Thể nào cũng vậy như hoa
Nguyên âm phải đúng chan hoà khổ thơ.
*
Phụ âm không khác xây bờ
Nên vần nhất định đơn sơ rạng ngời !
Ép chi thông vận : vần rơi !
Bộ tìm không thấu rã rời THÔNG qua ?
*
Nghĩ rằng thông vận hài hoà
Cho thơ dễ thoát tạo hoa bốn mùa
Thật tình ngòi bút chịu thua
Phải nhờ ép tự như đùa nghiệp chơi !
*
Đây bài CHÍNH VẬN đôi lời
Cho trang XUYÊN LỤC đã khơi ban đầu !
Từ ngày khai bút quả lâu
Ai nào để ý vận sầu lời thơ ...
*
Trang nhà XUYÊN LỤC mong chờ
Từ nay tôn chỉ không trơ mắt nhìn
Thực hành đúng với niềm tin
Chúng mình xây dựng vạn nghìn màu hoa...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 07/06/2018

Có rất nhiều bạn cho rằng khi dụng đến Thông Vận ( những chữ ép cho có vần, khi viết khác nguyên âm cùng phụ âm ) là để cho bài thơ dễ thoát, ý thơ bay bổng trời xanh...

Trang TìnhThơ XuyênlụcĐiạ ra đời..một trong những tôn chỉ là : phải dùng CHÍNH VẬN, vì chữ quốc ngữ của ta ngày nay rất giàu đến nỗi không cần tìm lâu cũng có từ ngữ mà nguyên âm + phụ âm giống nhau để bắt vần !

Mong rằng các thi hữu trước khi chấp nhận vào nối vần cùng trang TìnhThơ XuyênlụcĐiạ là đã chấp nhận cho ban biên tập chỉnh sửa thơ của mình ( chỉnh sửa vần ) nhằm bảo vệ tôn chỉ của trang đã đưa ra .
Trân trọng. N3.

TB :
Thí dụ thông vận :
đông / lòng không vần nhau vì nguyên âm Ô , khác âm với nguyên âm Ò, đọc sẽ thấy khác về âm thanh !

sau / sao không vần nhau , vì nguyên âm ghép AU , khác với nguyên âm ghép AO , đọc thì âm thanh giống nhau, khi viết thì lại thấy khác...

Thí dụ Chính Vận :
đông / đồng , ô , ồ cùng nguyên âm + cùng phụ âm " ng ".
sau / màu , au , àu cùng nguyên âm ghép ...

Nói chung TìnhThơ XuyênlụcĐiạ tự thuở ban đầu đã có tôn chỉ về CHÍNH VẬN : chữ vần nhau bắt buộc phải cùng nguyên và phụ âm !

Sao ta lại chuộng thông vận ?
Có phải ...vì ta thua VẦN ?
...Ta tìm không ra chữ ?

N3 đã mất vốn liếng từ 38 năm qua ... vẫn không chịu THUA vần, lý lẽ nào các bạn thường ngày nói tiếng VN mà chịu thua sao trời ???

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm