Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh
Tác phẩm: Tổng số có 14 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bồi băng hồ tướng công du xuân giang
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

陪冰壺相公遊春江. 三春媚煙景. 一櫂擊滄浪. 習氣俱湖海. 憂心只廟堂. 清詩魚鳥共. 佳句芷蘭香. 興盡中流返. 山間日己黃. Tam xuân mị yên cảnh. Nhất trạo kích thương lương. Tập khí câu hồ hải. Ưu tâm chỉ miếu đường. Thanh thi ngư điểu cộng. Giai cú chỉ lan hương. Hứng tận...

chu trung ngẫu thành
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

舟中偶成. 蕭蕭旅鬢傷春暮. 耿耿孤懷怯瘴氛. 俗累不關清興足. 看山看水又看雲. Tiêu tiêu lữ mấn thương xuân mộ. Cảnh cảnh cô hoài khiếp chướng phần. Tục luỵ bất quan thanh hứng túc. Khan sơn khan thuỷ hựu khan vân. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Trong...

đại thánh hựu quốc tự tảo khởi
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

大聖佑國寺早起. 僊家宮闕近蓬萊. 耳畔鈞天夢易回. 睡起春朝無了事. 東風亭院看花開. Tiên gia cung khuyết tận bồng lai. Nhĩ bạn quân thiên mộng dị hồi. Thụy khởi xuân triều vô liễu sự. Đông phong đình viện khán hoa khai. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Sớm...

đề tiên du tự
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

題仙遊寺. 天德山河古帝都. 名藍形勝小方壺. 人間何處非塵跡. 虛訪神仙事己無. Thiên Đức san hà cổ đế đô. Danh lam hình thắng tiểu phương hồ. Nhân gian hà xứ phi trần tích. Hư phóng thần tiên sự dĩ vô. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Đề chùa Tiên Du. Thiên...

đông ngạn xuân mộng
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

東岸春夢. 瀘水東邊瀘岸村. 翩翩紅雨暗前門. 耳邊新送春歸去. 萬綠叢中杜宇魂. Lô thuỷ đông biên Lô ngạn thôn. Phiên phiên hồng vũ ám tiền môn. Nhĩ biên tân tống xuân quy khứ. Vạn lục tùng trung đỗ vũ hồn. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Mộng ngày xuân...

giang thôn xuân cảnh
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

江村春景. 繞村春柳綠成堆. 一帶溪流抱逕迴. 岸麗雨晴煙色薄. 杜鵑聲急楝花開. Nhiễu thôn xuân liễu lục thành đôi. Nhất đái khê lưu bão kính hồi. Ngạn lệ vũ tình yên sắc bạc. Đỗ quyên thanh cấp luyện hoa khai. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Cảnh mùa xuân...

hoá thành thần chung
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

化城晨鐘. 遠遠從僧寺. 鼕鼕落客篷. 潮生天地曉. 月白又江空. Viễn viễn tòng tăng tự. Đông đông lạc khách bồng. Trào sinh thiên địa hiểu. Nguyệt bạch hựu giang không. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Nghe chuông sớm ở Hoá thành. Văng vẳng từ...

hoàng giang dạ vũ
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

黃江夜雨. 蓼浦三秋雨. 筠篷半夜聲. 孤燈明又滅. 湖海十年情. Liệu phố tam thu vũ. Quân bồng bán dạ thanh. Cô đăng minh hựu diệt. Hồ hải thập niên tình. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Bến Hoàng Giang đêm mưa. Phố Liệu mưa ba tháng. Tiếng tre...

sơn trung
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

山中. 雨餘煙樹籠籠翠. 日暮寒雲冉冉生. 睡醒不知春早晚. 深山啼到杜鵑聲. Vũ dư yên thụ lung lung thúy. Nhật mộ hàn vân nhiễm nhiễm sinh. Thụy tỉnh bất tri xuân tảo vãn. Thâm sơn đề đáo đỗ quyên thanh. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Trong núi. Lung...

thao giang quận xá
Tác giả: Nguyễn Phi Khanh

洮江郡舍. 春風送暖逗晴軒. 堆綠穠紅甲乙蘩. 山鳥數聲啼觸處. 夢回只是蕊村園. Xuân phong tống noãn đậu tình hiên. Đôi lục nùng hồng giáp ất phiền. Sơn điểu sổ thanh đề xúc xứ. Mộng hồi chỉ thị Nhị thôn viên. Nguyễn Phi Khanh. Dịch Thơ. Ở nhà trọ quận...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm