Poem logo
Poem logo

.tiểu sử

Tác giả: Đỗ Mục
Đỗ Mục (803 – 852): Tự là Mục Chi, hiệu là Phàn Xuyên. Người huyện Vạn Niên, quận Kinh Triệu ( tỉnh Thiểm Tây ). Có dáng dấp thanh tú, tính thích ca vũ. Còn ít tuổi, đã nổi tiếng có văn tài. Năm 828 (đời Ðường Văn Tông ), thi đậu tiến sĩ, rồi khoa Hiền lương phương chính. Ðược bổ làm chức Ðoàn luyện tại Giang Tây, rồi đên coi việc thư ký cho Ngưu Tăng Nhụ, tiết độ sứ Hoài Nam. Sau làm giám sát ngự sử tại Lạc Dương, rồi bị đổi ra làm thứ sử Hoàng Châu, Trì Châu, Mục Châu. Về triều làm chức Khảo công lang, tri chế cáo, rồi đổi làm Trung thư xá nhân .
Ðỗ Mục là tác giả bài A Phòng cung phú nổi tiếng. Có thanh danh ngang với Lý Thương Ẩn; người đương thời gọi hai ông là Lý Ðỗ. Ông còn được gọi là Tiểu Ðỗ để phân biệt với Ðỗ Phủ là Lão Ðỗ .

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm