Poem logo
Poem logo

đừng chỉ sống vì tình

Tác giả: Tịnh Nguyệt Vân
Đừng chỉ sống vì tình,
tình riêng của chính mình
vì biết bao chúng sanh
đang còn sống điêu linh.

Đừng sống vì lợi danh,
vì hay thích đua tranh,
vì muôn sự thế gian
đều tạm bợ, mong manh.

Đừng sống chỉ vì nghiệp
khiến đau khổ nối tiếp.
Hãy sống vì nguyện lành,
cho đời luôn lịch thiệp.

Nguyện Tam Bảo mười phương
luôn soi sáng, chỉ đường
và giúp cho muôn lòai
thường sống tròn cao thượng.

Nguyện bao công đức lành
giúp muôn lòai vãng sanh
cõi Tây Phương Cực Lạc
muôn thuở vẫn cao thanh...

Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo,
Nam-mô A Di Đà Hoan Hỷ Quang Như Lai,
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nay kính,

Tịnh Nguyệt Vân

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm