Poem logo
Poem logo

hoá thành thần chung

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh
化城晨鐘

遠遠從僧寺
鼕鼕落客篷
潮生天地曉
月白又江空

Viễn viễn tòng tăng tự
Đông đông lạc khách bồng
Trào sinh thiên địa hiểu
Nguyệt bạch hựu giang không


Nguyễn Phi Khanh

Dịch Thơ
Nghe chuông sớm ở Hoá thành

Văng vẳng từ chùa cổ
Long cong tới cửa bồng
Trào lên trời đã sớm
Sông vắng lại giăng lồng

Bản dịch: Hoàng Khôi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm