Poem logo
Poem logo

trung thu ngoạn nguyệt hữu hoài

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh
中秋玩月有懷

晉庾亮中秋乘月遊南樓﹐謂僚佐曰﹕老子於此興 復不淺

匆匆客裡又中秋
月白風清獨自愁
遙想故人襟韻在
騷魂幾度繞南樓

Tấn Dữu Lượng trung thu thừa nguyệt du Nam Lâu, vị liêu thuộc viết: Lão tử ư thử hứng phục bất thiển

Thông thông khách lý hựu trung thu
Nguyệt bạch phong thanh độc tự sầu
Dao tưởng cố nhân khâm vận tại
Tao hồn kỷ độ nhiễu Nam Lâu

Nguyễn Phi Khanh

Dịch Thơ
Coi trăng đêm trung thu

Dữu Lượng đời Tấn, đêm trung thu lên Nam Lâu có bảo các liêu thuộc: Xưa Lão tử tới đây chắc cũng cảm hứng không ít

Thời gian thoáng đã lại trung thu
Gió mát trăng trong vẫn cứ sầu
Xa nhớ cố nhân thơ vẫn giữ
Hồn thơ lẩn quẩn tại Nam Lâu

Bản dịch: Hoàng Khôi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm